kumico

[arkaik] ketua perkumpulan orang yang berjiran (terutamanya pada zaman pemerintahan Jepun).

berkongsi