kumat

[Jawa] bentan (sakit semula sesudah agak sembuh).

berkongsi