kuliling

[arkaik] [bahasa percakapan] keliling.

berkongsi