kudus

[Arab] tidak bercela, suci, bersih, murni:
dia yang berhati ~;
roh al-~ = ruhulkudus roh suci (Jibrail dalam ajaran Islam);

menguduskan menyucikan, membersihkan (batin, hati, dan lain-lain):
moga-moga Allah ~ roh-roh mereka;

kekudusan kesucian, kebersihan (hati, batin, dan lain-lain):
dia akan jadi peruntuh pula, akan meruntuhkan kemanusiaan dan ~ manusia seluruhnya.

berkongsi