kudsi

[Arab] suci, maha suci;
hadis ~ hadis yang diilhamkan oleh Tuhan.

berkongsi