kuda-kudaan

sejenis alat permainan kanak-kanak yang menyerupai kuda dan ditunggang;

berkuda
1. mempunyai kuda;

2. = menguda [arkaik] menaiki (mengenderai) kuda;
pasukan ~;

memperkuda, memperkuda-kuda
1. membuat (menjadikan) sesuatu sebagai kuda;

2. memperbodoh-bodohkan, memperlakukan sebagai budak suruhan:
asal disanjung-sanjung bolehlah diperkuda hatta disuruh membuat apa kerja pun;
Ali ~ wakil rakyat dan imam-imam kampung;

perkudaan
1. tempat menternak (memelihara) kuda;

2. kandang kuda.

berkongsi