kucur

[Jakarta];

berkucur, mengucur bercucuran, mengalir turun (air mata dan lain-lain);

mengucuri mendirus, menyiram(i);

mengucurkan mencucurkan (air mata dan lain-lain);

kucuran cucuran (air mata dan lain-lain).

berkongsi