kubal III

[Brunei] sejenis makanan kering yang diperbuat daripada sagu.

berkongsi