kuartermaster

1. pegawai tentera yang bertanggungjawab menguruskan tempat penginapan, peralatan dan bekalan makanan;

2. anggota yang ditugaskan untuk mengemudikan kapal atau memastikan kerja-kerja rutin kapal di pelabuhan dilaksanakan.

berkongsi