kuantiti

banyaknya, jumlah, bilangan (sesuatu);

mengkuantitikan menghitung sesuatu secara kuantiti:
ahli sains telah ~ dan menggunakan teknik formal.

berkongsi