kualon

[Jawa] tiri;
anak ~ anak tiri;
bapak ~ bapa tiri.

berkongsi