kromosom

(Biologi) jasad yang membawa gen yang mengandungi DNA dan protein dan terdapat pada nukleus sel;
~ seks kromosom yang menentukan seks sesuatu organisma;
~ -X kromosom seks betina;
~ -Y kromosom seks jantan.

berkongsi