krocet

(Seni Muzik) not yang mempunyai nilai masa setengah daripada minim atau dua kuaver (biasanya dianggap sama dengan satu rentak).

berkongsi