kriptogram

(Linguistik) teks yang ditulis dalam kod rahsia.

berkongsi