krioskopi

(Kimia) kajian tentang takat beku larutan;
kaedah ~ kaedah menentukan jisim molekul relatif sesuatu bahan pepejal dengan mengukur penurunan takat beku pelarut yang sesuai apabila ditambahkan sejumlah kuantiti pepejal berkenaan.

berkongsi