kot II

[bahasa percakapan] mahkamah pengadilan.

berkongsi