kontradiksi

1. perihal berlawanan atau bertentangan, pertentangan (antara dua perkara, keadaan, dan lain-lain), ketidaksesuaian:
terdapat banyak ~ pada sikap kedua-dua suami isteri itu yang mengganggu ketenteraman hidup mereka;

2. = ~ dengan bertentangan (dengan).

berkongsi