kontingensi

peristiwa atau perkara yang berlaku di luar jangkaan:
tindakan organisasi terhadap situasi atau ~ yang berbeza;
pelan ~
rancangan yang dirangka untuk menangani hal atau peristiwa yang diduga akan berlaku pada masa hadapan.

berkongsi