kontemplasi

proses memikirkan sesuatu perkara secara mendalam:
ilmu tidak dimuliakan lagi jika dibandingkan dengan ~ serta tafakur secara rohaniah.

berkongsi