kontak

1. kenalan yang melaluinya seseorang boleh mendapatkan pertolongan, maklumat, sokongan, dan sebagainya dalam sesuatu urusan:
Kadri mengaku kononnya dia mempunyai ~ dengan beberapa orang atasan;

2. hubungan antara satu dengan lain:
kami hilang ~ sejak beberapa tahun yang lalu;

3. perihal atau keadaan bersentuh, sentuhan, hubungan;

mengontakkan mengenakan (menyambungkan, menyentuhkan) pada, menghubungkan (mengaitkan) dengan.

berkongsi