konsisten

1. terus berpegang pada pendirian dan sebagainya yang sama, tekal;

2. secocok, sesuai, sejajar, tidak bertentangan antara satu dengan lain;

kekonsistenan keadaan yang konsisten, keselarasan.

berkongsi