konsep

1. pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu:
~ demokrasi tidak bererti kebebasan yang tidak terbatas;

2. rancangan (rencana, surat, dan lain-lain), draf (surat dan lain-lain), rang:
~ surat;

berkonsepkan mempunyai sesuatu sebagai konsep:
rumah saya ~ seni bina timur dan barat.

berkongsi