konsekuensi

1. akibat (daripada sesuatu perbuatan), kesudahan, padah;

2. keselarasan (kesesuaian) dengan yang sebelumnya.

berkongsi