kondusif

sesuai, baik dan sebagainya untuk membantu, mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu:
dengan penyediaan persekitaran yang ~, negara akan terus mengalami perkembangan ekonomi yang menggalakkan;
keadaan ini dikatakan tidak ~ dalam melahirkan suatu generasi baru pemikiran dan intelektual yang berwibawa.

berkongsi