komprehensif

luas liputannya dan lengkap atau banyak butiran dan lain-lain yang terkandung di dalamnya, tuntas:
sebuah kamus yang ~ sangat diperlukan;
menyediakan laporan-laporan yang ~.

berkongsi