komersial

berkaitan dengan atau bersifat perdagangan:
kepentingan dan tujuan ~;
nilai-nilai ekonomi dan ~;
bangunan ~;

mengkormersialkan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan:
usaha Rahim ~ filemnya telah mencetuskan kritikan;
aspek-aspek ~ seni pertukangan menolong meninggikan taraf seni.

berkongsi