kolonisasi

proses (tindakan, perbuatan) menjadikan sesuatu tempat, wilayah, atau negara sebagai koloni.

berkongsi