kokcak

[Kelantan];

berkokcak [bahasa kasar] bersetubuh, berzina.

berkongsi