kodifikasi

kegiatan (usaha, proses) atau hasil mengumpulkan serta menyusun pelbagai peraturan (maklumat, norma, dan sebagainya) tentang sesuatu sehingga merupakan atau terdapat suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur (biasanya yang dirakamkan dalam bentuk atau sesuatu terbitan):
bertambahnya undang-undang di negara moden memerlukan ~ dan interpretasi;
pemantapan atau ~ bahasa hanya dapat berlaku melalui penggunaan dan melalui kegiatan penulisan;

mengkodifikasikan mengumpulkan serta mengatur (menyusun) sesuatu sehingga merupakan suatu sistem:
norma-norma yang dikodifikasikan dalam bentuk tatabahasa sekolah dan yang diajarkan kepada siswa;

pengkodifikasian perbuatan (usaha, proses, dan sebagainya) mengkodifikasikan, pengekodan.

berkongsi