kiambang

sejenis tumbuhan yang terapung-apung di air, Pistia stratiotes;
ibarat ~
ki perihal tidak teguh dan tidak tetap;
bagai (seperti) ~ dilempar (peribahasa) bersurai seketika kemudian berkumpul semula (berkenaan (dengan) orang ramai yang berkumpul);
biduk lalu ~ bertaut (peribahasa) orang yang bertelingkah (berkelahi) yang kemudiannya berbaik semula.

berkongsi