khilafiah

[Arab] menimbulkan keraguan atau pertikaian;
perkara-perkara ~ perkara-perkara yang menimbulkan pertikaian (yang tidak mempunyai nas yang tepat mengenai hukumannya).

berkongsi