ketam IV

sejenis binatang, kulit luarnya keras, berkaki sepuluh dan bersepit, Cancer spp.;
jenis-jenisnya:
~ bangkang, ~ batu, ~ galah, ~ kajang, ~ padang, ~ pasir, ~ renjung, ~ ukas, dan lain-lain;
~ batu ki sangat kedekut (bakhil);
~ menyuruh anaknya berjalan betul (peribahasa) orang yang menasihati orang lain tetapi dia sendiri tidak berlaku seperti yang dinasihatinya;
(kuat ikan kerana radai) kuat burung kerana sayap, kuat ~ kerana sepit (peribahasa) kuat atau berkuasa kerana sesuatu kelebihannya.

berkongsi