kesot

berkesot, mengesot bergerak (beralih) dengan menggeserkan atau mengengsotkan punggung, berengsot:
anaknya belum boleh berjalan, baru pandai mengesot;
dengan mengesot sedikit anak muda Inggeris itu menghampiri Doris;

mengesotkan mengalihkan (sesuatu) dengan menyorong atau menariknya sedikit(-sedikit) atau perlahan-lahan, mengengsotkan, menggeserkan;
~ almari;

terkesot-kesot bergerak dengan mengesot;
~ bagai anak tidak diakui (peribahasa) kemalu-maluan.

berkongsi