keskul

tempurung dan lain-lain untuk diisi makanan (digunakan oleh peminta sedekah), sekul.

berkongsi