kesek I

mengesek menggesek dengan sesuatu benda yang kesat;gesek.

berkongsi