kes II

[bahasa percakapan] tunai, kontan;
wang ~ wang tunai.

berkongsi