kerunyut

[Minangkabau] kedut, kerut;

berkerunyut berkedut(-kedut), kerepot, lisut (berkenaan (dengan) kulit);

mengerunyuntukan merenyukkan:
dia ~ akhbar di tangannya;

terkerunyut gumal (berkenaan (dengan) kain dan lain-lain), renyuk, berkedut(-kedut);

kerunyutan keadaan kerunyut, kekedutan:
tulang tua yang hanya dibaluti oleh kulit-kulit yang lembik, kendur penuh ~.

berkongsi