keruh III

~ bumi [sastera lama] sejenis ukuran jarak jauh (kira-kira dua hingga tiga batu atau tiga hingga lima kilometer):
kira-kira empat ~ bumi jauhnya berjalan, datanglah pada suatu sungai.

berkongsi