kertus I

tabung kecil daripada tembaga dan lain-lain yang mengandungi ubat bedil dan peluru, paterum;
uncang ~ sejenis pundi-pundi tempat menyimpan kertus (paterum).

berkongsi