kersang

1. kering dan tidak subur (berkenaan (dengan) tanah);

2. tegak kaku (berkenaan (dengan) rambut);

= gersang.

berkongsi