keropak

daun lontar yang bertulis (naskhah lama di Jawa dan Bali).

berkongsi