keron

[Indonesia-Belanda] [bahasa percakapan] (gambar) mahkota.

berkongsi