kernyut III

bunyi seperti bunyi gigi bergeseran.

berkongsi