keriting

bergulung-gulung (berkenaan (dengan) rambut), ikal kecil-kecil:
kulitnya hitam dan rambutnya ~;

mengeriting menjadi keriting;

mengeritingkan menjadikan keriting;

pengeriting alat, bahan dan sebagainya yang digunakan untuk mengeritingkan rambut:
~ rambut.

berkongsi