kerip

bunyi seperti bunyi mengikis (mengerit);

mengerip menggigit berdikit-dikit (berkenaan (dengan) arnab, tikus, dan sebagainya), mengerumit, mengunggis;
binatang ~ binatang yang mengunggis atau mengerumit (mis arnab, tikus, dan sebagainya);

pengerip sesuatu yang mengerip (mengunggis);
gigi ~ gigi untuk mengerip;

= kerit I.

berkongsi