kerikal

[sastera lama] sejenis pinggan besar atau talam yang berkaki (dibuat daripada logam dan lain-lain):
apabila utusan datang atau pergi, ceper dan ~ dibawa hamba raja dari dalam.

berkongsi