kerik I

1. bunyi seperti bunyi menggores (mengikis atau mengeruk) benda keras (seperti batu, kepingan logam, periuk, dan lain-lain);

2. bunyi seperti bunyi pintu buruk yang ketat engselnya dibuka atau ditutup;

berkerik mengeluarkan bunyi kerik:
aku menoleh apabila aku dengar bunyi pintu ~;

mengerik
1. mengikis (mengeruk, menggaruk) dengan benda tajam (seperti pisau dan sebagainya), menghilangkan sesuatu (seperti tulisan dakwat, cat, dan lain-lain) dengan mengikisnya (dengan pisau dan lain-lain);

2. [Jakarta] menggosok-gosok (bahagian tubuh yang sakit kerana kesejukan atau masuk angin) dengan wang sen dan lain-lain;

kerikan
1. kikisan;

2. sesuatu yang dikerik.

berkongsi