kerical

= pacal ~ [sastera lama] hamba yang hina.

berkongsi