keremak

sejenis tumbuhan (rumpai), kermak, kermak bukit, bayam pasir (tanah), daun serapati, kelama hijau, kerak nasi paya, kernau, ketung pulut, rumput kulang pulut, Alternanthera triandra (sessilis);
~ hutan
= ~ jantan sejenis tumbuhan (rumpai), ari(ng)-aring, rumput kuning putih, urang-uring, Eclipta alba;
~ rusa
sejenis tumbuhan (herba), lutut ayam, Myangrophila quadrivalvis;
~ susu
sejenis tumbuhan (herba) ara tanah, gelang susu, Euphorbia hirta;
akar ~
sejenis tumbuhan (pokok memanjat), akar kangkung laut, akar lanar, keledek hutan, Ipomea digitata.

berkongsi