kerekot III

mengerekot berbaring dengan merapatkan tangan dan kaki ke tubuh (kerana sakit atau kesejukan):
Bujal ~ macam udang;
pada malam yang sejuk itu dia tidur ~ dengan berselimuntukan sehelai kain biasa;

mengerekotkan merapatkan tangan dan kaki rapat ke tubuh (kerana sakit atau kesejukan).

berkongsi